Adaptacja z rodzicem to łagodna forma wejścia w nowe środowisko oraz wsparcie dziecka w poznaniu i budowaniu relacji z innym niż rodzic dorosłym  – uwzględniająca potrzeby obu stron, dająca czas na przystosowanie się do nowej sytuacji.

Łagodna adaptacja

Proces adaptacji w wioskach prowadzony jest wspólnie z rodzicem i z założenia nie podlega z góry narzuconym ograniczeniom czasowym. Rodzice proszeni są o zaplanowanie minimum jednego tygodnia na wspólną adaptację, zachęcamy jednak by w razie możliwości planować rozpoczęcie przygody z przedszkolem 2-3 tygodnie przed powrotem do pracy zawodowej. Faktyczny czas adaptacji ustalany jest w porozumieniu z pedagogami uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Łagodna forma adaptacji sprzyja oswajaniu się z nową sytuacją w bezpieczny sposób i daje możliwość stopniowego budowania relacji z pedagogami.

Cele adaptacji

  1. Celem adaptacji jest zbudowanie relacji z innym dorosłym – nie chodzi o przyzwyczajenie do konkretnego miejsca, tylko o to, by dziecko nawiązało kontakt i powoli budowało zaufanie do innej osoby z którą poczuje się bezpiecznie (to bardzo ważne rozróżnienie – budowanie relacji vs poznawanie miejsca/dzieci).
  2. Adaptacja jest procesem, który wymaga czasu – dzieci adaptują się w różnym tempie, jest to kwestia bardzo indywidualna. Warto podkreślić, że proces adaptacji może być trudny i  tak naprawdę dopóki się nie spróbuje, nie ma się wiedzy o tym jak to w przypadku konkretnego dziecka będzie wyglądało.
  3. Adaptacja to duża zmiana w życiu dziecka i rodzica – wiąże się z różnymi emocjami. Warto porozmawiać o tym co się może pojawić, trochę też przygotować rodziców na to, że płacz jako wyraz smutku/złości może wystąpić, że jest naturalną reakcją na sytuację rozłąki – że to, że dziecko płacze nie oznacza, że adaptacja się nie uda.
  4. Warto wspomnieć o tym, że dzieci różnie reagują na adaptację – może się zdarzyć, że przesuną się drzemki/godziny pójścia spać, będzie większa potrzeba bycia z rodzicem czy zmiana apetytu.
  5. Adaptacja to współpraca – chcemy być na bieżąco i w kontakcie – omawiać z rodzicami jak się czują, jakiego wsparcia by potrzebowali, jakie pojawiają się wątpliwości/trudności..