„Mindfulness” oznacza dosłownie „pełnia umysłu”„pełna świadomość”, jest w Polsce używany w brzmieniu angielskim lub tłumaczony na język polski jako „uważność”, „uważna obecność”. Profesor Jon Kabat Zinn (twórca najbardziej znanego programu opartego na uważności, Mindfulness Based Sress Reduktion, MBSR) definiuje uważność jako bycie skoncentrowanym w pewien określony sposób: świadomie tu i teraz, bez żadnego wartościowania i oceniania. Uważność opisywana jest również jako „czuła uwaga”, co podkreśla znaczenie jej łagodności i empatii, która jest dziś tak bardzo potrzebna każdemu człowiekowi. Liczne badania pokazują, że systematyczna praktyka uważności nie tylko pozytywnie wpływa na nasz dobrostan psychiczny, ale także na nasze zdrowie (E. Snel, Uważność i spokój żabki, Warszawa, CoJaNaTo, 2015, s. 8).

Eline Snel jest holenderską terapeutką, która opracowała metodę medytacji dla dzieci. Uważność definiuje jako otwarte i przyjazne nastawienie do tego, co się w danej chwili dzieje. Zachęca do tego, aby próbować zrozumieć każde zdarzenie bez osądzania. Autorka książki Uważność i spokój żabki przekonuje, iż praktyka uważności zaspokaja w tych czasach ogromną potrzebę fizycznego i duchowego spokoju nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych. W obecnych czasach dzieci od najmłodszych lat mają wiele wyzwań społecznych, emocjonalnych oraz szkolnych. Naturalną potrzebą dzieci jest uczenie się, są też naturalnie uważne. Bywają jednak również zestresowane i rozkojarzone. Trening uważności ćwiczy jak zatrzymać się i złapać oddech. Jeśli człowiek nabierze w dzieciństwie takich umiejętności jak: koncentracja, cierpliwość, zaufanie i akceptacja, będzie w przyszłości przekazywać te cechy kolejnym pokoleniom.

 

W Przedszkolu Wioska HappyNest wprowadzamy mindfulness jako stałe elementy dnia. 

Magdalena Żołądek, Założycielka Wioski jest Nauczycielką najskuteczniejszej i najbardziej przebadanej Techniki Oddechowej na świecie dla Dzieci, Nastolatków i Dorosłych (przebadanej w ponad 70 niezależnych ośrodkach), obecnej m.in. na najlepszych Uczelniach takich jak Stanford, Columbia czy Yale.