Polityka prywatności

Ogólne informacje o Polityce Prywatności           stosowanej        w            serwisie    Przedszkole-happynest.pl.          

 1. Dokument określa zasady przetwarzania   i ochrony             danych użytkowników, korzystających z  Serwisu www.happynest.center (dalej:  „Serwis”).
 2. Wszelkie prawa do          całej      zawartości          serwisu internetowego https://przedszkole-happynest.pl/ są zastrzeżone.
 3. Dokładamy należytej staranności, aby        dane     osobowe             były       przetwarzane   w            zgodzie z                obowiązującymi przepisami        prawa   polskiego            i               Unii        Europejskiej,     w            tym        z                rozporządzeniem Parlamentu   Europejskiego  i               Rady      (UE)       z              dnia       27           kwietnia                2016      r.             w            sprawie ochrony               osób      fizycznych           w            związku z                przetwarzaniem              danych osobowych        i               w            sprawie swobodnego     przepływu          takich                danych oraz       uchylenia            dyrektywy          95/46/WE,          (dalej:   „RODO”)             (tj.          Dz.Urz.UE.L                2016      Nr           119,       str.         1),          ustawie z              dnia       10           maja      2018      r.             o                ochronie              danych osobowych        (t.j.        Dz.U.     z              2018      r.             poz.       1000).
 4. Informujemy, że administratorem             danych osobowych        zawartych           w serwisie          jest                V9          Magdalena         Żołądek z              siedzibą               w            Nowej  Iwicznej,             Różana 2C           05-515                Nowa    Iwiczna,               NIP        521-354-94-74,  REGON 380011733 (dalej:          „Przedszkole HappyNest”).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 6. zgodnie z przepisami         dotyczącymi      ochrony               danych osobowych,
 7. zgodnie z niniejszą              Polityką               Prywatności.
 8. Serwis pozyskuje informacje         o użytkownikach             i ich        zachowaniach   w następujący  sposób:
 9. poprzez gromadzenie tzw.       plików  cookies,               które     są           zapisywane        w            przeglądarce                internetowej     na komputerze, telefonie,           czy innym            urządzeniu,        na którym           użytkownik                wyświetla           Serwis,
 10. poprzez dobrowolnie wprowadzone  w formularzach dostępnych       na           Serwisie informacje.
 11. Pliki cookies wykorzystywane są           w celu:
 12. dostosowania zawartości stron     internetowych  Serwisu do          preferencji         Użytkownika     oraz                optymalizacji     korzystania        ze           stron     internetowych; w            szczególności    pliki        te                pozwalają           rozpoznać           urządzenie         Użytkownika     Serwisu i               odpowiednio     wyświetlić                stronę  internetową,     dostosowaną    do          jego       indywidualnych potrzeb;
 13. tworzenia statystyk, które     pomagają           zrozumieć,          w            jaki         sposób Użytkownicy      Serwisu                korzystają           ze           stron     internetowych, co           umożliwia           ulepszanie          ich          struktury                i               zawartości;
 14. szczegółowe informacje znajdują się          w            POLITYCE            COOKIES.
 15. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane             są           w celu:
 16. zbierania danych kontaktowych (imię     i adres  e-mail)  od osób               zainteresowanych                otrzymywaniem              newslettera,     czyli       wiadomości        e-mail   z informacjami  o bieżącej                działalności Serwisu,      nowych usługach             i ofertach.           Zapisanie            się          na newsletter   jest                procedurą           „double               opt-in”, to znaczy,            że po podaniu   swoich  danych w formularzu    zapisu,                użytkownik        otrzymuje          wiadomość        email     z prośbą              o potwierdzenie              zapisu.                Mechanizm        ten         zapobiega           podawaniu         cudzych               danych w momencie    zapisu   na newsletter.        Jeśli        użytkownik        nie potwierdzi  zapisu   na newsletter, na podany          adres     nie trafią                żadne   wiadomości.      Użytkownik       ma         prawo   dostępu              do swoich           danych, ich                sprostowania    lub         usunięcia            w każdej              chwili. Z newslettera     można  wypisać                się                w każdej              chwili    klikając w link    „Wypisuję           się          z newslettera”, który znajduje   się          na dole,     w każdym           newsletterze.
 17. zbierania danych kontaktowych (imię i               nazwisko,            adres    e-mail,  nr           telefonu)            od osób      zainteresowanych usługami       oferowanymi    przez     Serwis.
 18. Podanie danych osobowych jest        dobrowolne       zgodnie z              przepisami         RODO.  Użytkownik                w            każdej   chwili    ma         prawo   do          wglądu oraz       modyfikacji        swoich  danych oraz       może                żądać    usunięcia             swoich  danych.
 19. Wszelkie udostępnione Przedszkolu HappyNest  dane      osobowe,           takie      jak          adres,   adres    poczty                elektronicznej, numery telefonu,            dane     demograficzne i               inne       informacje          identyfikujące,                nie         będą      ujawniane          (do         wspólnego         użytku, do          sprzedaży           ani          w            ramach                innych kontaktów)         jakiejkolwiek     organizacji          zewnętrznej,     chyba,  że           wcześniej            Przedszkole HappyNest         zostanie              przez     niego     upoważnione lub            obowiązek          ujawnienia                tych       danych spoczywał         będzie  na Przedszkolu           HappyNest z        mocy     obowiązującego              prawa.
 20. W Serwisie mogą    pojawiać             się          linki        do innych            stron     internetowych. Takie     strony   internetowe      działają niezależnie         od Serwisu         i nie są  w żaden              sposób nadzorowane    przez Serwis.                Strony  te            mogą    posiadać              własne polityki dotyczące           prywatności       oraz regulaminy,                z którymi             zalecamy             się          zapoznać.
 21. Przedszkole HappyNest zastrzega sobie prawo   do zmian w Polityce       Prywatności       Serwisu,              na które     może    wpłynąć               rozwój  technologii         internetowej,    ewentualne       zmiany prawa   w zakresie                ochrony               danych osobowych        oraz rozwój        Serwisu.              O wszelkich        zmianach                Przedszkole HeppyNest  będzie informować        w sposób            widoczny            i zrozumiały.
 22. Osobom korzystającym z Serwisu            przysługuje        prawo   wniesienia          skargi    do organu                nadzorczego      (Prezes Urzędu Ochrony              Danych Osobowych)      co           do przetwarzania        danych                osobowych.
 23. W razie wątpliwości co           do któregokolwiek         z zapisów            niniejszej            Polityki Prywatności,                można  kontaktować     się          mailowo              pod adresem kontakt@przedszkole-happynest.pl